Jak najít signál?

  • Při hledání dostatečného signálu můžete využít orientační mapku pokrytí. Výpočetní model ale nezohledňuje překážky v cestě (domy, větší stromy a podobně). Nerušené připojení je většinou možné pouze na přímou optickou viditelnost vysílače. Pokuste se připojovat co nejblíže k vysílači a v co nejvíce "zeleném" místě. Pokud je to možné, vyvarujte se připojení skrz stromy.

  • Nespoléhejte se pouze na "počet čárek". Měření signálu operačním systémem je pouze orientační a často nepřesné. Dobrým pomocníkem při hledání co nejsilnějšího signálu mohou být aplikace typu Inssider (PC), Wifi Analyzer (Android) nebo WiFi Explorer (iPhone).

  • Síť Praha11.Net funguje ve volném a sdíleném pásmu WiFi 2,4 GHz. Vedle sítě Praha11.Net je provozováno mnoho dalších WiFi sítí (domácích routerů i dalších zařízení jako např. jsou dětské chůvičky). Z tohoto důvodu nelze kvalitu přenosu nijak garantovat. I v místech s dobrým signálem může kvůli rušení být přenos nestabilní.

    Síť Praha11.Net je provozována na volném prostranství a parcích Jižního Města. WiFi technologie vyžaduje přímou viditelnost na vysílač. Není určena pro příjem internetu v budovách. Rozmístění vysílačů je takové, aby na frekventovaná veřejná prostranství a parky byl výhled vždy alespoň z jednoho z nich. Mimo tato území se ovšem může stát, že sice budete dle mapy v zeleně zbarvené oblasti, kvůli překážce se ale nepřipojíte.